Bruine rat

Als er één zoogdier geprofiteerd heeft van de expansiedrift van de mens, dan is dat wel de bruine rat. Dit knaagdier is mogelijk het meest talrijke zoogdier en komt, met uitzondering van de poolstreken, vrijwel overal op de wereld voor. Exacte aantallen van de bruine rat zijn niet bekend, maar het zijn er miljarden. Er zijn personen die beweren dat er voor elk mens op aarde er drie ratten zouden zijn. Dan zouden er nu ruim twintig miljard van deze beesten rondlopen.

Het is overigens onduidelijk of die grote aantallen uitsluitend bruine ratten betreffen. Wereldwijd komen er bijvoorbeeld ook veel zwarte ratten voor en het aantal soorten echte ratten bedraagt ongeveer zestig. Daar hoort de muskusrat niet eens bij, want dit soort komt uit de vegetarisch familie van de woelmuizen. Toch is de bruine rat succesvol als het gaat om het veroveren van nieuwe gebieden. Dit heeft vooral te maken met de voedselkeuze en de hoeveelheid jongen die ze in één seizoen kunnen produceren.

Wat betreft zijn voedselkeuze is de bruine rat een alleseter. Zijn voedsel kan bestaan uit granen, zaden, slakken, kikkers, jonge zoogdieren, vogeleieren of aas. Zelfs ongewone producten, zoals zeep en kaarsen, behoren tot het menu. Daarnaast komt, meestal in tijden van eiwittekorten, kannibalisme ook voor. Maar vanwege het feit dat mensen slordig omgaat met hun afval, maakt het voor de bruine rat simpel om aan voedsel te komen.

Wat betreft zijn reproductievermogen is die van de bruine rat haast nog groter dan die van het spreekwoordelijke konijn. Zo is de periode dat een vrouwtje zwanger kan raken langer, zolang er voldoende voedsel is en er geen extreme temperaturen zijn. De draagtijd is gemiddeld acht dagen korter dan die van het konijn. Het aantal jongen per worp verschilt dan niet zoveel, maar het aantal worpen per jaar is meestal wel groter.

Zie hier een recept voor een succesvol zoogdier. Alleen jammer dat dit beest, meestal om terechte redenen, vaak in een kwaad daglicht staat.

Verschenen 22 januari 2014