Heidelibel

Gedurende de gehele zomer kunnen er in de tuin kleine helikopters rondvliegen. Het zijn geen minidrones van de overheid om te controleren of het gras wel gemaaid is. Het betreffen natuurlijk libellen, waarvan er in Nederland ruim 60 soorten voorkomen. Een van de mooiste en tevens een van de meest voorkomende libellen is de rood gekleurde heidelibel.

Nu is de heidelibel geen op zich staande soort libel. Het is een verzamelnaam voor een aantal soorten, waarvan een drietal rode soorten bijna sprekend op elkaar lijken. Zo bestaan er de steenrode heidelibel, de bruinrode heidelibel en de bloedrode heidelibel. Deze drie soorten verschillen nauwelijks van elkaar en komen ook nog eens algemeen voor in Nederland. Het rood slaat met name op de uitgekleurde mannetjes, deze hebben verschillende tinten rood. Vrouwtjes en jonge mannetjes van deze drie soorten zijn echter geel, waarbij de vrouwtjes naar bruin kunnen uitkleuren.

Deze drie soorten zijn onderling lastig uit elkaar te houden. Het verschil zit met name in de poten en de tekening op de kop. De bloedrode heidelibel heeft zwarte poten, terwijl de andere twee soorten gele strepen op hun poten hebben. De steenrode en de bruinrode heidelibel zijn onderling te onderscheiden, doordat de steenrode heidelibel op het gezicht een op een hangsnor gelijkende tekening heeft. Voor een exacte beschrijving van deze drie soorten, kijk eens op www.libellennet.nl.

De naam heidelibel is overigens enigszins misleidend. Je zou verwachten dat deze soorten alleen in de buurt van heide rondvliegen. Echter deze drie soorten hebben in feite geen binding met heide. Het zijn echte zwervers en zitten vaak op allerlei vegetatie, wachtend op een prooi. Libellen zijn namelijk de grote jagers onder de insecten.

De enige heidelibel die nog wel een band met de heide heeft, is de zwarte heidelibel. Deze komt voornamelijk voor bij vennen op het hoogveen, bijvoorbeeld op het Dwingelderveld. Zoals de naam al aangeeft, is deze libellensoort zwart van kleur.

Verschenen 25 juni 2014