Argusvlinder

Het zal algemeen bekend zijn dat het niet goed gaat met de grutto in Nederland. Deze prachtige vogel heeft het moeilijk, vooral omdat het leefgebied op veel plekken te eentonig is. Niet zozeer voor de volwassen vogels, maar vooral voor de jonge grutto’s. Die hebben voor hun ontwikkeling veel insecten nodig en die zijn nauwelijks te vinden in weilanden met uitsluitend gras.

De grutto noemt men wel eens de “koning van de weide”. Dit houdt bijna automatisch in dat er ook een “koningin van de weide” moet zijn. Volgens ingewijden is dat de argusvlinder, die in nagenoeg hetzelfde leefgebied voorkomt als de grutto. Liep het aantal grutto’s sinds 1992 met 49% af, bij de argusvlinder is dat aantal (helaas) veel groter. Die afname bedraagt een schokkende 98%!

De argusvlinder is een middelgrote vlinder met een vleugellengte van ongeveer twee centimeter. De bovenkant van beide vleugels hebben een oranje grondkleur, afgewisseld met donkerbruine strepen. De grondkleur van de onderzijde van beide vleugels is getekend bruingrijs. De boven- en onderzijde van de achtervleugel zijn voorzien van een rij geringde oogvlekken. Op de voorvleugel zit een opvallend zwart oog met middenin een witte stip. Dit oog is zowel aan de onderzijde als de bovenzijde van de bovenvleugels aanwezig. Door die vele ogen heeft deze vlinder ook zijn naam gekregen. Het verwijst naar Argus, een monsterachtige reus uit de Griekse mythologie met honderd ogen.

Het ideale leefgebied voor de argusvlinder bestaat uit open, droge tot vochtige graslanden met veel variatie in vegetatiestructuur en in plantensoorten. De aanwezigheid van kale grond, stenen, dode boomstronken of andere snel opwarmende structuren is een vereiste. Zowel de rupsen als de volwassen exemplaren prefereren warme plekjes in hun omgeving. Daarnaast is in de directe nabijheid van beschutting in de vorm van struiken, bosschages of een houtwal nodig. De argusvlinder is soms ook nog wel te vinden in structuurrijke wegbermen met open plekken en opgaande kruiden, maar voor hoe lang?

Verschenen 29 april 2015