Knoflookpad

Je zult maar niet van knoflook houden en daarbij ook nog eens last hebben van knoflookpadden in je tuin. Nu ken ik wel personen die niet van knoflook houden, maar last hebben van knoflookpadden kan in Nederland alleen in theoretische zin. Ze zijn namelijk uiterst zeldzaam. Tevens ruiken ze alleen maar naar knoflook als zij zich bedreigd voelen.

De knoflookpad in een kleine, plompe amfibie met een paar uitpuilende ogen. Deze ogen zijn oranje van kleur en hebben een verticale pupil. Zijn lichaam varieert van gelig tot bruin en is voorzien van donkere vlekken. Op zijn flanken heeft hij vaak oranje of rode vlekjes. Verder heeft hij op zijn achterpoten een graafknobbel. Daarmee kan hij zich snel ingraven in los zand. Normaal gesproken is hij namelijk in de nacht actief en verstopt hij zich overdag in het zand. Ondanks zijn naam is hij meer verwant aan kikkers dan aan padden.

Aan zijn leefgebied stelt de knoflookpad relatief hoge eisen. Zo moet er water aanwezig zijn, dat van maart tot juli niet droog valt en waarin voldoende waterplanten groeien. Deze waterplanten zijn nodig voor het vrouwtje om haar eisnoeren in af te zetten. Tevens dient het water bij voorkeur vis- en eendvrij te zijn, die kunnen immers de eitjes opeten. Daarnaast moeten er genoeg plekken zijn met losse zandgrond, zodat hij zich daar overdag kan ingraven. Tot slot dienen er voldoende insecten in de omgeving aanwezig te zijn. Het huidige verspreidingsgebied ligt in het oosten en zuiden van ons land.

Logisch dat de populatie van de knoflookpad de laatste jaren sterk onder druk staat. RAVON, een onderzoeksorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, zet zich in om die populatie te verbeteren. In 2014 hebben ze in de provincie Drenthe, in samenwerking met Het Drents Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Dierentuin Emmen, een bijplaatsing uitgevoerd. In het voorjaar hebben medewerkers van RAVON eisnoeren verzameld, die onder gecontroleerde omstandigheden zijn opgekweekt in Dierentuin Emmen. De groot gebrachte exemplaren zijn vervolgens in de buurt van Valthe uitgezet.

Verschenen 13 mei 2015