Ooievaar

Voor de zomervakantie stond ik tijdens een BBQ te kletsen met een stel buren. Een ooievaar kwam overvliegen met een pluk gras in de snavel. We maakten een grapje bij wie deze ooievaar zou landen. Daarna ontstond een discussie over de hoeveelheid ooievaars in de omgeving van Koekange. Een van de buren vond dat er te veel waren, maar daar was ik het niet mee eens. Op de vraag waarom er teveel waren, kwam als antwoord dat ze van alles opeten, waaronder ook de kuikens van weidevogels. Toen ik echter beweerde dat ze voornamelijk insectenlarven aten, veranderde de discussie naar de vele ooievaars die in deze omgeving overwinteren en die ze noodzakelijkerwijs moeten bijvoeren.

Overigens is mijn buurman niet de enige die vindt dat er te veel ooievaars zijn. Sinds ik in Koekange woon, sprak ik meerdere personen met dezelfde mening, waaronder ook boeren. Op zich vreemd dat personen uit deze beroepsgroep ontevreden zijn over het aantal ooievaars. Deze statige vogels eten voornamelijk regenwormen en insectenlarven en als het uitkomt kikkers, muizen en mollen. Daar zouden boeren alleen maar blij om kunnen zijn.

En ja, ze vangen ook wel eens een kuiken van een weidevogel. Maar in de weilanden zie ik vrijwel dagelijks ooievaars rondlopen en bijna nooit weidevogels. Dat ligt niet zozeer aan het feit dat ooievaars of bijvoorbeeld vossen deze weidevogels wegvangen. Het ligt hoofdzakelijk aan het feit dat deze weilanden veel te eentonig van samenstelling zijn voor weidevogels. Er staat alleen maar gras, terwijl voor weidevogels het belangrijk is dat er een grote variatie aan bloeiende kruiden staan. Daar leven veel verschillende insecten op, het belangrijkste voedsel voor hun kuikens.

Daar komt nog eens bij dat in het maaiseizoen sommigen met een sneltreinvaart, vaak met twee maaibalken, over het gras razen. Dan hebben eventuele weidevogels en hun kuikens totaal geen kans meer. De ooievaars daarentegen wel, want zij kunnen daarna gemakkelijk hun voedsel vinden. Logisch dat je ze dan vaak op pas gemaaide weidelanden ziet rondlopen. Het lijkt er zelfs op dat door deze maaimethode het aantal ooievaars toeneemt.

Verschenen 12 augustus 2015