Grote bloedbij

De laatste tijd is er veel te doen over bijen. Met veel soorten zou het slecht gaan, want deze soorten hebben veel te duchten van moderne bestrijdingsmiddelen. Denk hierbij aan neonicotinoïden, waarvan de werkzame stoffen verwant zijn aan nicotine. Bij gebruik van deze stoffen in gewasbeschermingsmiddelen verspreiden deze stoffen zich via sapstromen door de gehele plant. Deze systemische werking van de neonicotinoïden is effectief in de bestrijding van insecten. Helaas komen deze stoffen ook in stuifmeelpollen en het nectar terecht. Allerlei soorten bijen voeden zich hiermee en krijgen zodoende deze stoffen binnen indien een plant in bloei staat. Bijen zijn hierdoor de onbedoelde slachtoffers.

De algemeen bekende honingbij is in sommige gevallen zo’n slachtoffer. Die zijn niet alleen belangrijk in de productie van honing, ze leveren ook een substantiële bijdrage in de bestuiving van bloemen. Daarmede ook in de productie van allerlei fruitgewassen. Stel dat alle bijen zouden verdwijnen, dan liggen er op den duur geen appels en peren meer op de fruitschaal.

Maar de honingbij is niet alleen verantwoordelijk voor deze bestuiving. Er zijn vele soorten bijen, volgens de website www.wildebijen.nl zijn in Nederland en Vlaanderen ooit 360 bijensoorten waargenomen. Naast de honingbij is de hommel daarvan het meest bekend. Maar alleen aan hommels zijn er op deze website 29 soorten beschreven. Daarnaast bestaan er ook soorten zoals bijvoorbeeld metselbijen, maskerbijen of behangersbijen. Voor een leek zijn deze soorten vaak lastig te onderscheiden. Als je ze al kunt vinden natuurlijk.

Er is echter één bijensoort die voor een leek makkelijk te herkenen is, de grote bloedbij. Deze komt vooral voor op zanderige vlaktes, zoals duinen of heidevelden. Het is een relatief groot insect met een opvallend rood achterlijf, een zwart bovenlijf en donkere vleugels. Een ander opvallend aspect van de grote bloedbij is dat het vrouwtje parasiteert op het legsel van de grote zijdebij. Zij eet het eitje daarvan op en legt op het aanwezige voedsel haar eigen eitje. De algemene naam voor een bij die op deze manier een andere bijensoort parasiteert is koekoeksbij.

Verschenen 11 mei 2016