Grote keizerlibel

Met heel veel verbeelding zou je een natuurgebied als een oorlogszone kunnen bekijken. De mieren zijn dan de grondtroepen, mestkevers de tanks, libellen de helikopters, valken de straaljagers en ganzen de bommenwerpers. Natuurlijk is dit flauwekul, want er is een essentieel verschil met de mensenwereld. Waar mensen elkaar om een stukkie grond of vanwege een afwijkende overtuiging afslachten, zul je dat in de dierenwereld alleen bij uitzondering tegenkomen. Wat dat betreft kan de mens nog veel leren van dieren.

Nu is het wel zo dat dieren andere diersoorten doden. Maar dat is dan hoofdzakelijk om in leven te blijven. Een leeuw gaat echt niet op een grassprietje kauwen. Echter om een prooi te bemachtigen moet het dier wel op jacht. Sommige dieren doen dat op spectaculaire wijze, zoals de grote katachtigen.

Op kleine schaal en gewoon in ons land zijn er ook spectaculaire jagers. Denk hierbij eens aan de grote keizerlibel. Deze “helikopter” is voor zijn jacht dan ook uitstekend uitgericht en is in Nederland de grootste uit deze groep insecten. Hij heeft vier vleugels, die hij onafhankelijk van elkaar kan bewegen en hem uitzonderlijk wendbaar maken. Verder heeft hij grote facetogen, waarmee hij een panoramisch en haarscherp beeld heeft om zijn rondvliegende prooien op te sporen. Eenmaal een prooi in zicht, dan grijpt hij hem met zijn lange poten, die als een soort vangkorf functioneert. Tot slot kan hij zijn prooi met zijn stevige kaken verorberen. Die kaken zijn zo sterk, dat ze bij een mens voor een klein sneetje kunnen zorgen!

Niet alleen het volwassen insect is in zijn soort een gevreesde jager, zijn larve is dat eveneens. Die leeft gedurende een of twee jaar onder water. De larve heeft een bijzonder vangmasker, een soort uitklapbare grijparm aan de onderkant van de kop. Daarmee kan hij prooien, die vlak voor zijn kop zwemmen, razendsnel grijpen.

Vanaf mei is de grote keizerlibel in de buurt van plassen, poelen, vennen, vijvers, sloten en langzaam stromende wateren te vinden.

Verschenen 24 mei 2017