Meerkoet

Als je in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van meneer van Dale zoekt op waterkip, dan krijg je twee beschrijvingen. De eerste beschrijving is een op het water levende watervogel, met name de meerkoet of het waterhoen. De tweede beschrijving is een consumptiekip, die door inspuiting van water kunstmatig zwaar is gemaakt.

De tweede beschrijving valt voor een Stukje Natuur natuurlijk af. Sterker nog, het zou bij wet moeten verbieden. Blijft de tweede beschrijving over. Maar daar bestaat de keuze nog tussen de meerkoet en het waterhoen. Het internet verschaft wat dat betreft geen eenduidige oplossing. Wat wel opvalt is dat in verschillende beschrijvingen men in het noorden van Nederland de meerkoet als de waterkip beschouwt. Ik heb er vrede mee.

De meerkoet komt tegenwoordig in Nederland algemeen voor, zelfs in het centrum van grote steden kun je hem vinden. Gemakkelijk te herkennen aan zijn zwarte verenkleed en zijn opvallende grote witte vlek boven zijn witte snavel. Hij heeft, in tegenstelling tot andere watervogels, geen zwemvliezen. Zijn tenen zijn voorzien van zwemlobben.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik onderzoek gedaan aan de meerkoet. Op het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Heteren keek ik naar het voedselzoekgedrag van deze vogel. Daartoe had ik een speciale grote kooi gemaakt. Deze stond midden in een grote vijver en ik kon verschillende soorten voedsel aanbieden.

Van de verschillende soorten voedsel waar ik onderzoek mee deed, waren (en zijn nog steeds) de driehoeksmosselen favoriet. Echter die moet de meerkoet normaal gesproken opduiken en dat kost natuurlijk extra energie. In mijn kooi had een plateau gemaakt, die ik op afstand onder water kon laten zakken. Echter hoe dieper deze driehoeksmosselen lagen, hoe meer de meerkoet voor het alternatieve voedsel kozen. Meestal was dat gras, wat op een plateau boven de waterspiegel werd aangeboden. Echter was het alternatief kippenkorrels, dan doken ze meestal helemaal niet meer naar driehoeksmosselen. Zo zie je maar toch, wat mij betreft verdient de meerkoet de titel waterkip.

Verschenen 21 februari 2018