Hanenpoot

Voor menigeen is de uitvinding van de typemachine en de computer een uitkomst. Ik bedoel voor personen, waarvan hun handschrift (nagenoeg) onleesbaar is. Met een dergelijk apparaat krijg je in ieder geval een leesbaar product. Bij onleesbare handschriften spreekt men ook wel van hanenpoten.

In mijn moestuin kom ik jammer genoeg ook hanenpoten tegen. Dit slaat natuurlijk niet op een onleesbaar handschrift, het betreft hier planten. De hanenpoot is een grassoort, waarop zich zogenaamde schijnaren bevinden, die als duidelijke vingers aan weerszijden van een vrij lange bloeistengel schuin omhoog steken. Voor sommige personen roept dit blijkbaar het beeld op van de poot van een haan.

Het feit dat ik hier de term jammer genoeg gebruik heeft wel degelijk een reden. Hanenpoot wordt als één van de beruchtste onkruiden op de wereld beschouwd. Het is namelijk in staat om de opbrengst van een gewas, waarin het als onkruid voorkomt, aanzienlijk te reduceren. Het kan tevens de opneembare stikstof in de grond met 80% verminderen. Inmiddels is hanenpoot als onkruid bekend in 36 verschillende gewassen, in zowel tropische als in gematigde streken. Daarnaast is hanenpoot drager van verschillende (schadelijke) mozaïekvirussen en kan het in hooi door de hoge nitraatconcentratie giftig zijn voor vee.

In tegenstelling tot veel andere grassoorten is de hanenpoot een eenjarige plant. Je zou kunnen zeggen dat dit gunstig is. Echter als je bedenkt dat één plant vele duizenden zaden in een groeiseizoen kan produceren, dan is het begrijpelijk dat het tot een plaag kan uitgroeien.

Hanenpoot bestaat uit een stevige pol met een uitgebreid wortelstelsel en kan een hoogte van een meter behalen. Bij voorkeur groeit hij op omgewerkte, voedselrijke grond. Geen wonder dat ik hem in mijn moestuin tegenkom. Verder zijn akkers, industrieterreinen en bermen favoriete groeiplaatsen. In Europa is het een veel voorkomende plant op maïsakkers. Vooral door het veelvuldig gebruik van drijfmest. Buiten Europa komt hij vrijwel overal voor, met uitzondering van tropisch Afrika.

Verschenen 10 oktober 2018