Engerlingen

De zomer van 2018 kenmerkt zich door extreme hitte en de zeer geringe hoeveelheid neerslag. In bepaalde gebieden mocht men zelfs niet vanuit het oppervlaktewater de landerijen besproeien. Niet alleen boeren klaagden, ook eigenaren van tuinen en moestuinen liepen te mekkeren. Heb je eindelijk een mooi groen grasveldje, blijft er een gele, uitgedroogde vlakte over.

In sommige gevallen hoeven die gele plekken in het gazon niet door droogte ontstaan te zijn. Dan kan het zijn dat er sprake is van schade door engerlingen. Engerlingen zijn de larven van een aantal soorten kever. De volgende soorten kunnen in Nederland schade veroorzaken: de rozenkever, de meikever, de junikever en de julikever. Er zijn nog veel meer keversoorten, maar die zijn vanuit dit standpunt minder van belang.

Een engerling heeft een karakteristieke vorm. Namelijk een geelwit, rupsachtig lijf, gekromd in de vorm van de letter C en met een zakvormig, verdikt achtereind. De kop is meestal hard en heeft een oranjebruine kleur. De ademopeningen zitten  aan de zijkant. Afhankelijk van het soort en het klimaat verblijft hij één of meerdere jaren in de grond, alvorens te verpoppen. Zo verblijft de meikever in Zuid-Europa twee of drie jaar onder de graszoden, terwijl in het koudere Zweden de ontwikkeling vijf jaar kan duren. Tijdens de wintermaanden kruipt de engerling meestal dieper de grond in. Bovengronds zul je hem nooit aantreffen, tenzij je de aangevreten graszode opzij schuift. Van eind juni tot en met september doet hij zich tegoed aan de ondergrondse delen van het gazon. Bij veel vraat zal dat dan ook afsterven. Naast het afsterven van het gazon, kan de schade ook ontstaan doordat vogels, die gek zijn op engerlingen, de graszode vernielen om bij het lekkere hapje te komen.

Door de droogte in de zomer van 2018 was de verwachting dat dit een negatief effect op de engerlingen zou hebben. Dat bleek niet het geval. Een belangrijke reden is dat de eitjes van een speciale laag zijn voorzien, die de eitjes tegen uitdroging beschermen.

Verschenen 24 oktober 2018