Koolstofdioxide

Ongetwijfeld zal vrijwel iedereen geleerd hebben dat de mens de zuurstof uit de lucht nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Niet alleen wij hebben dat goedje nodig, alle op aarde levende dieren zijn daarvan afhankelijk. Bij ons komt via de longen het zuurstof in het bloed, die het vervolgens aflevert door het hele lichaam. In de lichaamscellen kan de zuurstof, via ingewikkelde chemische reacties, het voedsel omzetten in energie en bouwstoffen voor het lichaam.

Bij de omzetting van zuurstof komt koolstofdioxide, ook wel bekend als CO2, als een afvalproduct vrij. Logischerwijs ademen wij dus relatief veel CO2 uit. Nu zou je kunnen bedenken dat door alle dieren, gedurende de vele miljoenen jaren, zoveel CO2 hebben uitgeademd, dat leven op aarde niet meer mogelijk is. Gelukkig leven er op onze planeet planten, die in hun plantencellen CO2 en water omzetten in bouwstoffen en zuurstof. Kortom op aarde lijkt hiermee in balans te zijn.

De lucht die wij ademen bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstof. De rest van onze lucht bestaat voornamelijk uit stikstof, bijna 80%. Minder dan één procent bestaat uit andere gassen, waaronder ook CO2. Nu lijkt die concentratie CO2 marginaal, maar dat is slechts schijn. Halverwege de 18eeeuw begon in Engeland de industriële revolutie, met een grootschalige productie van goederen. Daarvoor is veel brandstof nodig. In eerste instantie turf en kolen, later natuurlijk aardolie. Bij die verbranding van die brandstoffen komt veel CO2 vrij. Immers turf, kolen en aardolie zijn ooit ontstaan uit plantaardig materiaal.

De zon warmt al miljoenen jaren de aarde op en om qua temperatuur in evenwicht te blijven, straalt de aarde het overschoot aan warmte in de vorm van infraroodlicht weer uit. Sinds die industriële revolutie is de concentratie CO2 in de lucht bijna verdubbeld. Het probleem is nu dat CO2 de “slechte” eigenschap heeft om de uitgestraalde aardwarmte vast te houden. Zelfs in die relatief lage concentratie. Dit is één van de factoren voor de huidige opwarming van onze prachtige planeet.

Verschenen 19 december 2018