Vogelatlas

Degenen die mijn columns regelmatig lezen, kunnen weten dat ik een bepaalde affiniteit heb met boeken. Zo is onlangs mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar” uitgekomen. Op zich is het niet vreemd dat ik wat met boeken heb, immers van andere schrijvers kun je altijd wat leren. Daarbij kan de inhoud bijvoorbeeld spannend of leerzaam zijn. Natuurlijk afhankelijk van het soort boek.

Net als ieder persoon vier ik elke jaar mijn verjaardag en krijg ik meestal van deze en gene een boekenbon cadeau. Kan ik zelf bepalen welk boek ik aanschaf, want de interesse van de gever hoeft noodzakelijkerwijs niet overeen te komen met de ontvanger. Van de laatste collectie aan boekenbonnen heb ik onlangs het boek “Vogelatlas van Nederland” aangeschaft. Geen specifiek leesboek, meer een naslagwerk. En wat voor een, qua gewicht weegt het alleen al 3,7 kilo! Zoals de naam al aangeeft is het geen roman. Maar ook geen topografische atlas, het is een overzicht van alle in Nederland voorkomende broedvogels en wintergasten. Het boek is uitgegeven door Sovon, een afkorting voor Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland.

Sovon is een non-profit organisatie die in ons land het voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Daarbij kijken ze naar de voor- en achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn belangrijke kernwaarden. Ze maken gebruik van veel vrijwilligers, die elk in een eigen gebied de vogels tellen die daar op dat moment verblijven.

De vogelatlas is een prachtig en lijvig boekwerk, bestaande uit 640 pagina’s. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit algemene informatie, het overgrote deel is bestemd voor elke vogel, die in Nederland broedt of hier de winter doorbrengt. Per vogel is een halve tot twee pagina’s beschikbaar, afhankelijk of deze respectievelijk weinig of veel voorkomt. Er staat beschreven waar deze vogel te vinden is en meestal ook hoe de aantalsontwikkeling de afgelopen jaren is geweest. Het geheel is voorzien van kleurrijke foto’s en bijbehorende plattegronden.

Verschenen 27 maart 2019