Sporkehout

Om een beetje op de hoogte te blijven van natuurontwikkelingen in ons land volg ik allerlei personen en instanties op social media. Zo kwam ik in het najaar van 2018 een aankondiging tegen van Natuurvereniging Zuidwolde over een cursus dagvlinders. Deze cursus zou bestaan uit een aantal avonden theorie in maart en in de loop van de zomer een aantal veldexcursies om die theorie in de praktijk te toetsen. Het leek mij een goede aanvulling op mijn vogelkennis. Inmiddels heb ik de eerste theorieavond gehad en na afloop kreeg elke deelnemer een prachtige handleiding van de in Drenthe algemeen voorkomende dagvlinders.

Bij bestudering van deze handleiding kwam ik bij de citroenvlinder en het boomblauwtje de vuilboom als waardplant tegen. Dat wil zeggen dat deze vlinders hun eitjes op deze plant afzetten. Nu ben ik geen echte plantenkenner en was niet bekend met de vuilboom. In eerste instantie kon ik deze plant op enkele websites niet vinden. Bleek dat de officiële naam het sporkehout te zijn.

Het sporkehout is een algemeen in Nederland voorkomende struik. De plant kan een hoogte van vijf meter halen en in uitzonderlijke gevallen vormt zich een boom. De bladeren staan verspreid aan de takken en hebben opvallende nerven. Vooral de zeven tot negen nerven aan de onderkant, het lijkt alsof deze op het bladoppervlakte liggen. De bladrand is gaaf en het gehele blad is eivormig.

De bloemen staan in groepjes van een tot tien stuks in de oksels van de bovenste bladeren van de jongere takken. Ze zijn ongeveer vijf millimeter groot, groenig aan de buitenkant en van binnen witachtig. Elke bloem heeft vijf meeldraden en één stijl met stempel. Hieruit vormt zich uiteindelijk een zwarte bes, vaak als voedsel voor bijvoorbeeld de kramsvogel. De bessen zijn voor de mens niet geschikt, ze kunnen braken tot gevolg hebben. Bijzonder aan het sporkehout is de relatief lange bloeitijd, vanaf mei tot in september zijn er bloemen. Vooral handig voor insecten, de bloemen vormen een belangrijke bron van voedsel.

Verschenen 22 mei 2019