Witgat

Achter het Hof van Koekange loopt een wandelpad met daarnaast een brede sloot. Sommige stukken lijken zelfs meer op een vijver en er staat altijd water in. Dat komt omdat deze sloot dient voor de afwatering van een deel van ons dorp. Het is een plek waar je vaak iemand zijn of haar hond ziet uitlaten. Zelf loop ik er ook geregeld.

In de zomer staat deze sloot vol met waterplanten, waaronder de bekende sigaar. In het najaar vindt er onderhoud plaats en dan maaien ze een groot deel schoon. Heb je meer zicht op het water en op de rand van de sloot. In die periode moet je eens letten op een steltvogel met een leuke naam, de witgat.

Tot nu toe heb ik dit beestje elk najaar wel eens gezien. Herkenning is ogenschijnlijk niet moeilijk, zijn naam doet al het een en ander vermoeden. Hij heeft namelijk een opvallend witte stuit en een witte staart met enkele donkere eindstrepen, vandaar zijn naam witgat. Zijn vleugels zijn grijsbruin met kleine lichte stipjes. Zijn kop en hals zijn eveneens grijsbruin, echter zonder de stipjes. Zijn onderzijde is wit van kleur. Als je langs een sloot loopt waar deze vogel zit, is de kans groot dat je hem opjaagt. Hij vliegt dan van je weg en dan is zijn witte gat goed te zien. Vaak maakt hij ook nog wat geluidjes, dus let daar maar eens op.

De witgat is in Nederland een trekvogel en ondanks dat hij onder de categorie steltvogels valt, is het een vogel die je meestal in het binnenland ziet en niet in een getijdegebied. Voornamelijk langs sloten en andere waterpartijen, zelfs bij een drinkpoel voor vee. Daar zoekt hij allerlei kleine insecten, wormen, bloedzuigers, kleine kreeftachtigen, spinnen, kleine visjes en af en toe zaden. Hij broedt niet bij ons, echter niet ver over de grens nog wel. Voornamelijk in natte bossen, hoogvenen en moerassen. Daarbij maakt hij regelmatig gebruik van het oude nest van een zanglijster of houtduif.

Verschenen 18 december 2019