Coronavirus

Je moet haast wel onder een steen leven, wil je niet van het coronavirus gehoord hebben. Het heeft in ieder geval niets met het bekende bier uit Mexico te maken. De naam van dit virus is afkomstig van zijn familienaam Coronaviridae, waartoe dit virus behoort. Je zult waarschijnlijk ook wel hebben gehoord dat dit virus afkomstig zou zijn van wilde dieren. Daarbij komen vleermuizen regelmatig in beeld.

Het coronavirus infecteert de luchtwegen van de mens. Ziekteverschijnselen kunnen sterk variëren, van geen enkele verschijnselen, milde verschijnselen zoals hoesten en koorts, tot ernstige verschijnselen zoals longontsteking. In de meest ernstige gevallen, een paar procent van de vastgestelde infecties, kan het tot de dood leiden.

De Zoogdierenvereniging heeft op hun website een uiteenzetting gepubliceerd met betrekking tot dit coronavirus en het overbrengen daarvan door (wilde) dieren. Hier volgt een korte samenvatting, in het bijzonder of vleermuizen in Nederland daarvoor in aanmerking komen. Kortweg nee.

Van het coronavirus is vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk afkomstig is van een soort hoefijzernuisvleermuis uit de Yunnan provincie in China. Omdat het virus niet rechtstreeks van deze vleermuis op de mens terecht is gekomen, is er sprake van een tussengastheer. Zeer waarschijnlijk is het virus van de vleermuis overgesprongen naar de gemaskerde palmroller. Het vlees van dit Aziatische roofdier staat in China (helaas) op het menu. In Azië bestaat er namelijk een levendige handel op markten van wilde dieren, dus is de kans aanwezig dat het via het vlees op de mens is overgebracht.

De vleermuizen die in Nederland voorkomen zijn geen drager van het coronavirus. Er zijn in ons land geen gevallen bekend van mensen of dieren die een dergelijke ziekte door contact met vleermuizen hebben gekregen. Vleermuizen in spouwmuren, onder daken of op zolders vormen derhalve geen gevaar. Dat wil niet zeggen dat vleermuizen hier totaal ongevaarlijk zijn. Nee, het zijn geen vampiers, maar sommige soorten kunnen nog wel drager zijn van het hondsdolheidsvirus. Pak een vleermuis derhalve nooit op met je blote hand. Mocht je dat überhaupt willen. 

Verschenen 19 februari 2020