"Stukje Natuur"

In de Koegang, het dorpsblad van Koekange, schrijf ik sinds maart 2005 de column "Stukje Natuur". Elke column behandelt één onderwerp uit de natuur, welke in de omgeving van dit dorp te vinden is.

Zomertortel

Degene die regelmatig dit Stukje Natuur lezen, zullen zo langzamerhand wel weten dat ik voor Natuurmonumenten gids ben op het Dwingelderveld. Nu kreeg ik deze zomer de gelegenheid om voor een andere organisatie als vrijwillige vogelwachter op te treden.

Lijsterbes

Door de vele eeuwen heen hebben bomen een rol gespeeld in de cultuur. Voor veel oude Europese volken, of dat nu de Kelten, de Germanen of de Romeinen waren, speelde de verering van de eik een belangrijke rol.

Gewoon knuppeltje

Al meer dan een halve eeuw ben ik vogelaar, daar was ik voor mijn studie biologie al mee begonnen. Nu zou je kunnen denken dat ik mij tijdens mijn studie voornamelijk op vogels zou richten. Echter dat is niet het geval geweest.

Kleine plevier

Sinds het begin van de zomer mag ik als gids van Natuurmonumenten het veld weer in. Het Dwingelderveld om precies te zijn. Het is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Met veel bijzondere dieren en planten.

Meidoorn

In zowel de natuur als in tuin en park zijn er een aantal struiken met in hun naam een onaangenaam element. Ik heb het over de doorn en qua struiken bedoel ik de meidoorn, sleedoorn, duindoorn en vuurdoorn. Een doorn is een tot een scherpe punt omgevormd uiteinde van een tak.

Vogelreis Kenia (tweede deel)

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar” gaat over een vogelreis naar Kenia in 1990. Dit is het tweede del.

Koninginnepage

Onlangs stond ik op mijn moestuin bij de kerk onkruid te wieden. Na een warme periode en enkele fikse regenbuien was dat wel weer nodig. Terwijl ik daar stond kwam Henk Gunnink langs en sprak mij aan. In zijn siertuin tegenover de kerk had hij een bijzondere vlinder gezien.

Slakkenaaskever

Net als veel andere mensen ben ik ook aan het wandelen geslagen tijdens de coronatijd. Het is een van de weinige dingen die je kunt doen, immers veel zaken zijn gesloten of beperkt toegankelijk. Gelukkig kost het wandelen in de buitenlucht niet veel.

Vogelreis Kenia (eerste deel)

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar” gaat over een vogelreis naar Kenia in 1990.

Holenduif

In het verleden heb ik mij ingezet voor kerkuilen. Het begon in Utrecht, waarna ik vervolgens in Engeland, Groningen en tot slot Drenthe vele jaren nestkasten heb gecontroleerd. In al die jaren kom je naast de vele jonge kerkuilen soms bijzondere zaken tegen.

Pagina's